Overslaan en naar de inhoud gaan

Junior toezichthouder non-financial risk

Bedrijf: De Nederlandsche Bank
Richting(en): IT / ICT, Juridisch, Management |
Niveau: WO
Locatie: Amsterdam
Vooraanmelden
Vooraanmelden

Jij hebt impact

DNB’s missie is financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Jij draagt hier aan bij door toezicht op belangrijke spelers in de financiële markt te houden. Pensioenfondsen beheren onze miljarden aan pensioengelden en verzekeraars beschermen ons tegen onzekerheden. Beide sectoren staan voor grote uitdagingen: de transitie naar een nieuw pensioencontract, consolidatie en overnames, het omgaan met de kansen en risico’s van klimaatverandering en het toenemend gebruik van data en technologie. Voor jou als junior toezichthouder non-financial risk een uitdagende omgeving met veel verschillende belangen!

Zo doe je dat junior toezichthouder non-financial risk

Samen met een team van specialisten voer je onderzoeksmissies – on-site onderzoeken - uit bij verzekeraars en pensioenfondsen. Het on-site onderzoek is het zwaarste type onderzoek dat binnen ons toezicht wordt ingezet en je opereert daarom daar waar risico’s en impact het grootst zijn. Dat wil zeggen: bij de grotere - vaak internationaal actieve - instellingen en daar waar er echt iets mis dreigt te gaan. Je doet in wisselende teams onderzoek naar de beheersing van niet-financiële risico’s, bijvoorbeeld door pensioen- en polisadministraties, de kwaliteit van data of de inrichting van de governance onder de loep te nemen. Je krijgt hierbij de kans om je snel te ontwikkelen tot een expert op het gebied van niet-financiële risico’s en leert ook hoe je effectief toezicht op die risico’s houdt. Daartoe volg je een basisopleiding Toezicht en krijg je binnen de afdeling een ontwikkelprogramma aangeboden, waarin ervaren collega’s je coachen je tijdens de onderzoeken.

Wat ga je precies doen?

 • Je doet met een team bij de instelling een aantal weken onderzoek door het afnemen van interviews en het analyseren van documenten, processen, systemen en data. Er wordt projectmatig gewerkt en onderzoeken worden geleid door een Head of Mission. 
 • Onderzoeken hebben een duidelijke scope en worden binnen strakke tijdslijnen uitgevoerd. Naast gedegen inhoudelijk onderzoek is het managen van de diverse stakeholders bij het onderzoek erg belangrijk. Dit doe je samen met collega’s, waarbij je vanaf het begin een grote mate van verantwoordelijkheid krijgt.
 • In samenwerking met collega-toezichthouders stem je de onderzoeksdoelen af en breng je beoordelingscriteria in kaart.
 • Je neemt instellingen mee in het toezichtproces, creëert draagvlak en toetst bevindingen op feitelijke juistheid. De bevindingen worden vastgelegd in een eindrapport op basis waarvan risico’s bij de instelling kunnen worden verminderd. 
 • Je levert een bijdrage aan de continue professionalisering van toezichtmethoden en –technieken die in de dagelijkse toezichtpraktijk worden gehanteerd.

Hier doe je dat

De afdeling On-site Toezicht Pensioenfondsen & Verzekeraars (OTPV) maakt deel uit van de divisie Toezicht Pensioenfondsen (TP) en doet ook onderzoeken in opdracht van de divisie Toezicht Verzekeraars (TV). De afdeling bestaan uit 11 collega’s met diverse achtergronden, variërend van medior collega´s tot een aantal seniors die de sector door en door kennen. Wij werken actief samen met allerhande specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van vermogensbeheer, governance of operationele risico’s, waarbij plezier in werk en het delen van kennis centraal staat. DNB stelt inhoudelijke gedrevenheid en uitstekende ontwikkelmogelijkheden voorop.

Bij DNB werken we deels op kantoor of bij de instellingen onder ons toezicht, en deels thuis. We hanteren daarbij een 50-50-richtlijn. We komen naar ons kantoor in Amsterdam om samen te werken en elkaar te ontmoeten. We doen diepgaand onderzoek op locatie bij instellingen onder ons toezicht.  En we zorgen er voor dat je thuis ook uitstekend kunt werken met laptop, telefoon en een goede thuiswerkplekinrichting.

Dit breng je mee

We vinden het belangrijk dat jij een stevige persoonlijkheid bent en beschikt over een uitstekend probleem analytisch vermogen. Je hebt affiniteit hebt met diverse onderzoeksonderwerpen en je mening- en oordeelsvermogen is goed ontwikkeld. Met jouw communicatievaardigheden, organisatiesensitiviteit en beïnvloeding-skills weet je goede relaties op te bouwen met collega's en de instellingen. Je bent doortastend en vraagt door en komt graag samen met anderen tot een resultaat.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

 • Je hebt een academische master en bij voorkeur al je eerste stappen gezet met risicomanagement en / of audit binnen de financiële sector op het gebied van operationele risico’s, IT-risico’s, datakwaliteit en/of governance. Als je geen werkervaring hebt, zien we graag je drive en competenties terug in stages, bestuursjaren, e.d.
 • Je hebt ervaring en plezier in het analyseren van complexe vraagstukken.
 • Je hebt kennis van, ervaring of affiniteit met financiële producten en affiniteit met cijfers. 
 • Je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Dit bieden we je

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever in Amsterdam, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. We staan als instelling midden in de samenleving. Onze mensen zijn gedreven en betrokken bij hun werk binnen een maatschappelijke context. Wij zien een diverse en inclusieve werkomgeving als één van de voorwaarden om als organisatie succesvol te zijn en onze doelstellingen te blijven bereiken. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

 • Een salaris van minimaal € 3.300,-- en maximaal € 4.800,-- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Een 13de maand, 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden en een vrij besteedbaar persoonlijk budget van 5,9% van je 12-maandssalaris.
 • Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,54%.
 • Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
 • Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
 • Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.

Andere vacatures

werken-bij-De Nederlandsche Bank
Aanmelden tot en met

Junior statistisch analist bankensector

Banking / Finance, IT / ICT

De Nederlandsche Bank - Amsterdam

Bij DNB werk je met impact aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart. De Nederlandse financiële sector is één van de grootste ter wereld. Jij verzamelt en analyseert deze gegevens en ontwikkelt dataprocessen waarmee de ruwe data wordt omgezet in zinvolle statistieken voor beleidsmakers en het algemeen publiek. Zo draag je bij aan risico’s en ontwikkelingen in het financiële stelsel bloot te leggen!

Zo doe je dat als junior statistisch analist bankensector bij DNB

In deze startersfunctie ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het maken van moderne statistieken over de Nederlandse bankensector. De statistieken publiceren wij periodiek en zijn een hele belangrijke bron van informatie voor DNB, de Europese Centrale Bank en het IMF. De door jou en het team opgestelde statistieken worden namelijk gebruikt als basis voor het monetaire beleid en overige economische onderzoeken. Dan doen we deels ook zelf, bijvoorbeeld door het schrijven van externe publicaties, maar de analyses en onderzoeken worden ook gedaan door veel beleidsmakers binnen en buiten DNB.

Wat ga je precies doen?

 • Je controleert en analyseert samen met je teamgenoten gegevens die we periodiek ontvangen van onze rapporteurs—de Nederlandse banken—op validiteit, logische aansluiting en onderlinge samenhang.
 • Je bewerkt deze data volgens vastgestelde procedures en statistische methoden en technieken, met het doel om door middel van jouw resultaat en inzichten zinvolle ontwikkelingen te beschrijven over de bancaire sector als geheel. 
 • Je stelt rapportages en analyses op met het geproduceerde (cijfer)materiaal en levert deze aan (eind)gebruikers.
 • Je onderhoudt nauw contact met zowel de rapporterende banken als ook de eindgebruikers van de data binnen en buiten DNB.
 • Als teamlid draag je bij aan de continue verbetering van de werkprocessen in het team en het uitzoeken van methodologische vraagstukken.
 • Je draagt soms bij aan interne en externe publicaties waarin je actuele ontwikkelingen belicht op basis van de door jouw opgestelde statistieken.
Junior statistisch analist bankensector
werken-bij-De Nederlandsche Bank
Aanmelden tot en met

Python analist datakwaliteit

IT / ICT

De Nederlandsche Bank - Amsterdam

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Elk kwartaal ontvangen wij uitgebreide kwantitatieve rapportages van onder toezicht staande instellingen. Als analist toets jij de datakwaliteit, ontwikkel je nieuwe kwaliteitscontroles in Python, en draag je bij aan de verdere digitalisering en innovatie van het rapportagebeoordelingsproces. Je bent technisch en inhoudelijk expert op het gebied van de data en aanspreekpunt voor rapporterende instellingen en collega’s. Zo draag je eraan bij dat DNB data-gedreven toezicht kan houden op financiële instellingen.

Zo doe je dat als Python analist datakwaliteit bij DNB

Je maakt deel uit van een innovatief BizDevOps-team waarin analisten samenwerken met IT-engineers om de rapportages van verzekeraars efficiënt en doelmatig te beoordelen. Je draagt bij aan de geautomatiseerde verwerking en kwaliteitscontrole van de data, en onderhoudt relaties met verzekeraars en toezichthouders. De rapportages vormen input voor het data-gedreven toezicht op verzekeraars.

Wat ga je precies doen

 • Je beoordeelt of binnenkomende rapportages tijdig en kwalitatief goed zijn geleverd en signaleert bijzondere ontwikkelingen in die gegevens. 
 • Je onderhoudt contact met verzekeraars en gebruikers van de data binnen DNB. Relatiebeheer is een belangrijk onderdeel van je werk.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van datakwaliteitscontroles en tooling in Python om datasets beter te kunnen beoordelen en analyseren.
Python analist datakwaliteit
werken-bij-De Nederlandsche Bank
Aanmelden tot en met

Meewerkstage innovatief toezicht IT-risico's en data-analyse

IT / ICT, Banking / Finance

De Nederlandsche Bank - Amsterdam

Startdatum: 01 september 2022

Een uitdagende stage met de nadruk op operationele en IT-risico's binnen de financiële sector. Wil je ervaren wat het werk van een toezichthouder bij DNB inhoudt?

Meewerkstage innovatief toezicht IT-risico's en data-analyse