Overslaan en naar de inhoud gaan

Managing Consultant: Care en Sociaal Domein

Bedrijf: SeederDeBoer
Richting(en): Consulting |
Niveau: WO
Locatie: Amsterdam
Aanmelden tot en met
Aanmelden tot en met
Ga naar de website van SeederDeBoer

Managing Consultant: Care en Sociaal Domein

SeederDeBoer werkt samen met haar klanten om visies te realiseren, missies te vervullen, het bestaansrecht te verstevigen en het succes te versterken. “Inzicht laat mens en organisatie groeien”, is het motto van de organisatie. Vanuit vertrouwen en verbinding trekken de consultants van SeederDeBoer samen op om de beoogde veranderingen en ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren. Het realiseren van transformaties is de kern van haar dienstverlening. SeederDeBoer kiest duidelijk voor een groeistrategie. Dit doet SeederDeBoer met ervaren en jonge adviseurs. Bij SeederDeBoer werken 120 mensen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

In het werk van SeederDeBoer staan zes kernwaarden centraal. Deze waarden geven houvast wanneer moeilijke keuzes gemaakt moeten worden of wanneer/als er spannende stappen gezet moeten worden. Zo zal SeederDeBoer niet in een opdracht stappen waar haar integriteit in het geding is. En zo zal SeederDeBoer pijnlijke onderwerpen in een opdrachtsituatie bespreekbaar maken wanneer ze vrij handelen en denken in de weg staan.

De zes kernwaarden

 • Mensenwerk: In het werk van SeederDeBoer draait het om mensen. Het helpen van mensen in organisaties. En natuurlijk ook zelf als mens. SeederDeBoer vertrekt altijd vanuit de relatie van mens tot mens als ze hun werk doen.
 • Essentie: SeederDeBoer vindt niets zo vervelend als om de hete brei draaien. De organisatie helpt graag om de essentie te vinden en te raken en vanuit hier te werken aan groei.
 • Vrijdenken: Vrij kunnen denken en handelen is noodzakelijk om de goede weg te vinden voor mensen en organisaties. Dit vraagt om aandacht voor die thema’s en gevoelens die vrijheid in de weg staan.
 • Integriteit: SeederDeBoer zegt wat ze doen en doen wat ze zeggen. Dat heeft alles te maken met een geloof in integriteit.
 • Vakmanschap: SeederDeBoer heeft een heilig geloof in kwaliteit. Investeren in vakmanschap en professionele en persoonlijke ontwikkeling is de kern van het bedrijf en haar dienstverlening.
 • Doen: Praten over en analyseren heeft een beperkte waarde. Doen en ervaren draagt veel directer bij aan het verkrijgen van inzichten, het leren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe patronen.

SeederDeBoer heeft haar drijfveren en wat de organisatie bezielt als volgt omschreven:

“Het kennen van onszelf is een voortdurende zoektocht. Het is een individuele zoektocht van iedere professional bij SeederDeBoer en het is ook een collectieve zoektocht van ons als bedrijf. In deze zoektocht leren we onze eigen bezieling steeds beter kennen en weten we ook steeds beter waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Deze zoektocht werkt bevrijdend. We weten goed wat onze bijdrage is en kunnen vanuit verbinding en contact werken met onze klanten. Het is echter ook bittere professionele noodzaak. Om onze klanten te kunnen helpen in hun groei, zullen we zelf ook moeten leren groeien. Een proces waarin wij en onze klanten alle donkere en lichte kanten van het leven tegenkomen.

Zorg voor de ander: Verantwoordelijkheid

Zorg voor de ander staat centraal in ons werk. Natuurlijk heeft ieder mens en ook iedere organisatie de verantwoordelijkheid om zelf te werken aan de eigen vragen zodra ze ontstaan. Deze verantwoordelijkheid nemen en de vragen proberen te beantwoorden leidt tot het toenemen van vermogen om op een later moment vragen zelf beter op te kunnen lossen. Soms zijn de vragen echter te groot. Het lukt op dat moment niet om de vraag goed te formuleren of er is angst om de vraag te stellen. Het is dan fijn om zorg en steun te ontvangen van iemand die wil helpen en die tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de vraag bij de vrager laat liggen.

SeederDeBoer werkt graag samen met visionaire, verstandige, hartelijke, bewuste en moedige mensen die graag iets willen bereiken voor hun organisatie. In termen van verantwoordelijkheid werken we vooral voor bestuurders en directeuren. Mensen die zich in een eindverantwoordelijke positie bevinden voor het verbeteren van de werking, positionering en prestaties van de organisatie.

Betere omgeving: ‘Passende’ ontwikkeling

Werken aan visie, bewustzijn en inzicht is van grote waarde. In onze overtuiging draagt het werken hieraan direct bij aan een betere omgeving. Een betere omgeving in de zin van meer begrip over de ordening der dingen. Meer verbinding tussen mensen omdat ze in staat zijn beter contact te maken. Meer oog voor waar het knelt en waar ondersteuning nodig is. Meer aandacht voor die gedragingen die positief bijdragen aan de eigen visierealisatie. Andersom werkt het echter ook. Een visie op een betere omgeving kan een sterke impuls zijn voor de eigen ontwikkeling en in het ondersteunen van anderen in hun ontwikkelproces. In onze visie is het van belang dat organisaties zich ‘passend’ ontwikkelen. Passend in de zin dat ze weten wat hun bijdrage is en daar ook gericht aan blijven werken. Passend dat ze ook contact blijven houden met de mensen die werken bij de organisatie en met de andere betrokkenen buiten de organisatie. Passend dat ze niet alleen het economisch belang voor laten gaan, maar ook oog hebben van hun invloed op bijvoorbeeld sociaal en maatschappelijk vlak en op het milieu. Passend dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen de collectieve en individuele belangen”.

Managing Consultant Care en Sociaal Domein

SeederDeBoer zet zich in voor een gezonde samenleving, waarbij kwetsbare mensen extra aandacht verdienen. SeederDeBoer helpt organisaties om hun dromen voor deze doelgroepen waar te maken. SeederDeBoer begeleidt trajecten in de care en het sociale domein op het gebied van integratie, ketensamenwerking, governance, rendementsverbetering, organisatieontwikkeling en zelfsturing.

SeederDeBoer zoekt een nieuwe collega die zin heeft om samen te werken aan een beter en gezonder Nederland.

Als managing consultant ben je (eind) verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities en de uitbouw van de praktijk van SeederDeBoer in de care en het sociaal domein. Tevens ben je verantwoordelijk voor het leiden van (strategische) organisatie- en implementatieprojecten in de care en het sociaal domein. In de rol van programmamanager zorg je voor een realistische planning, het monitoren van voortgang en het behalen van resultaten binnen tijd en budget. Je stuurt het programma- en projectteam aan bestaande uit collega’s of medewerkers van de klant. Je bent de verbindende factor voor de zorgorganisatie. Je betrekt en informeert op het juiste moment de stakeholders en hebt een sturende en leidende rol in de stuurgroep. In deze rol is het van belang dat je het overzicht houdt, tijdig de juiste discussies aangaat, besluitvaardig optreedt en een standpunt durft in te nemen en te verdedigen.

Functie-eisen

 • Een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in zorg(management) of bedrijfskunde
 • Het leiden van complexe projecten in bijvoorbeeld jeugd- VG, GGZ of ouderenzorg
 • Commerciële vaardigheden (relatiemanagement), bij voorkeur opgedaan in een commerciële consultancy omgeving die actief is binnen het care en sociaal domein
 • Gesprekspartner op bestuurs- en directieniveau
 • Uitgebreid netwerk en stevige ervaring in deze sector, bijvoorbeeld als professioneel, commerciële consultancy, bedrijfskundig manager of als bestuurssecretaris
 • Het ontwikkelen en leiden van teams
 • Het initiëren, begeleiden en effectueren van nieuwe initiatieven
 • Duidelijke expertise bijvoorbeeld op het gebied van strategie & inrichting, kwaliteit & patiëntveiligheid, procesoptimalisering of uitvoeren van marktanalyses

Persoonsprofiel Managing Consultant Care en Sociaal Domein

Je bent een dynamische persoonlijkheid, doortastend, open en met goede communicatieve, commerciële en sociale vaardigheden. Je hebt de ambitie en drive om bij te dragen aan een betere maatschappij voor kwetsbare mensen. Je bent gericht op duurzame verbeteringen en je overtuigt door een open stijl van communiceren, transparante en mensgerichte stijl van werken in complexe projecten. Tevens ben je een goede teamspeler. Je houding is proactief.

Je bent een professional, deskundig op bedrijfskundig en organisatiekundig vakgebied (b.v. op het gebied van IT-, bedrijfsvoering-, financiën- of governance vraagstukken) en een gesprekspartner op niveau. De kracht van je denken en handelen ligt in je procesgerichtheid en het helder communiceren en adviseren over complexe vraagstukken. Je kunt adequaat omgaan met professionals. Je bezit een pioniersmentaliteit, bent zakelijk, ziet kansen en commerciële opportunity’s en je bent onderhandelingsvaardig.

Kerncompetenties

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Ambitieus en innovatief

Vergoeding

SeederDeBoer biedt een marktconform salaris en heeft een aantrekkelijke collectieve bonusregeling.

Daarnaast kent SeederDeBoer uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: 30 vakantiedagen bij een volledig dienstverband; uitstekende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; vrijheid om je werk naar eigen wens en behoefte in te richten. Een goede werk/privé balans en de mogelijkheid om 80% te werken. Een auto/Ov-kaart/laptop en simkaart/abonnement met maandelijkse vergoeding voor eigen mobiele telefoon en een aantrekkelijke collectieve pensioenregeling.

Tenslotte biedt SeederDeBoer een inspirerende en stimulerende werkomgeving met bevlogen en betrokken collega’s, waarin veel ruimte is voor informele activiteiten

Ga naar de website van SeederDeBoer

Other possibilities

werken bij SeederDeBoer
Aanmelden tot en met

Business Analytics en Data Science

Consulting, IT / ICT

SeederDeBoer - Nederland

Advanced data analytics, machine learning, artificial intelligence: de ontwikkelingen op het gebied van besluitvorming op basis van data analyse gaan snel. Data heeft de toekomst! Heb jij de ambitie om Nederlandse bedrijven meer datagedreven te laten werken? En ben jij klaar om binnen SeederDeBoer dit gedachtegoed uit te dragen en mee te bouwen aan onze data analytics praktijk?

Als managing consultant bij SeederDeBoer vervul je een belangrijke rol als boegbeeld naar de klant: je helpt onze klanten in hun transformatie naar een datagedreven organisatie. Je gebruikt daarbij data niet alleen om het verleden te begrijpen, maar ook om de toekomst te voorspellen. Daarnaast heb je ook intern bij SeederDeBoer een belangrijke rol: je bent betrokken bij het opstellen van nieuwe business proposities, salestrajecten en het verder vormgeven van onze data analytics praktijk.

werken bij SeederDeBoer
Aanmelden tot en met

Consultancy Talent Programme – ABN AMRO Bank

Consulting, Banking / Finance

SeederDeBoer - Amsterdam

SeederDeBoer biedt, in samenwerking met ABN AMRO, een unieke kans jouw consultancy skills te ontwikkelen met de zekerheid vanaf de start mee te draaien in complexe veranderprogramma’s bijvoorbeeld binnen Finance of Innovation & Technology Operations. Daar liggen volop kansen, bijvoorbeeld als het gaat om het automatiseren en digitaliseren van klantprocessen. Het eerste jaar kom je in dienst bij SeederDeBoer. Het tweede jaar treed je (in goed overleg uiteraard) in dienst bij ABN AMRO.

werken bij SeederDeBoer
Aanmelden tot en met

Consultancy Traineeship

Consulting

SeederDeBoer - Amsterdam

Startdatum: 01 februari 2022

SeederDeBoer is een organisatieadviesbureau met meer dan 90 consultants. Ons kantoor ligt naast het centraal station van Amsterdam. We begeleiden onze klanten bij het doorvoeren van complexe én relevante organisatieveranderingen in diverse sectoren (financiële sector, zorg en publiek). Professionele en persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. Wij geloven in het werken aan een betere omgeving door onze klanten te helpen in hun groei en te investeren in onze eigen ontwikkeling.