Junior adviseur directie Regio

Banking / Finance
WO
Rijksoverheid
Location: Den Haag
Voeg toe als favoriet

Functieomschrijving

De directie Regio zorgt binnen het ministerie van Economische Zaken voor het stevig verankeren van beleid op regionaal niveau. De directie versterkt de netwerkrol die het ministerie wil vervullen en stimuleert het ‘van buiten naar binnen werken’. De focus ligt op het binnenbrengen van kennis (economisch, bestuurlijk, maatschappelijk) en kennissen (netwerken en sleutelfiguren). Jij hebt daarin als junior adviseur een belangrijke taak.

Jij zet je binnen team Noord van de directie Regio in voor het regionaal verankeren van Economische Zaken (EZ) op het gebied van bedrijfseconomie, innovatie, energie, landbouw en natuur. Het regionaal netwerk boeien, binden, uitbreiden, voeden, aftappen ter voorbereiding van (regionale) bestuurlijke overleggen, bezoeken van bewindslieden, signalering van ontwikkelingen, trends, kansen en problemen staan daarbij centraal.

Jouw taken

 • Je legt actief verbindingen met relevante partijen om het EZ-beleid uit te dragen.
 • Je plaatst belangrijke signalen uit de regio bij EZ op de agenda en adviseert de verschillende beleidsdirecties van EZ hierover.
 • Je verricht actief relatiebeheer voor alle partijen in de triple helix zoals VNO-NCW, mkb, brancheverenigingen, ngo’s, vakbonden, KvK, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen, provincies en (grote) gemeenten.
 • Je levert twee keer per jaar een regio-update aan je regionale netwerk en het departement.
 • Je participeert namens EZ Den Haag en regioteam Noord in relevante overlegstructuren.

Topsectoren en economische clusters

 • Je volgt de ontwikkelingen van regionale topsectororganisaties en (bedrijven)clusters vanuit het regioteam en signaleert in Den Haag hoe deze zich ontwikkelen.
 • Je voorziet hen, in samenspraak met directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP), (pro)actief van relevante informatie over beleidsontwikkelingen.
 • Je treedt op als intermediair tussen regionale contacten en directies TOP/ Innovatie en Kennis en vice versa.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van activiteiten zoals sectorkennisdagen, ronde tafels, beurzen en events binnen de regio, en tussen de regio en Den Haag, die bijdragen aan versterking van de positie van regionale bedrijvenclusters en topsectororganisaties.

Structuurversterkende projecten en instrumenten

 • Je benut je brede kennis van het regionale bedrijfsleven en netwerken voor het aanjagen en coördineren van structuurversterkende activiteiten in de triple helix.
 • Je geeft namens de directie Regio mede invulling aan het coördineren van directie-overstijgende programma’s, projecten en agenda’s die een of meer regio’s raken.

Bedrijvendossiers

 • Je geeft inzicht in regionale ontwikkelingen door informatie bijeen te brengen en te duiden over ‘structuurbedrijven’ die de economische backbone van de regio vormen, en bedrijven die positief of negatief opvallen.
 • Je helpt bedrijven die EZ Noord benaderen met vragen, klachten of plannen (over EZ-beleid) in de ruimste zin zelf verder, of je verwijst ze begeleid door.
 • Je vergroot je inzicht in regionale bedrijfsontwikkelingen door bedrijfsbezoeken van en met de regioambassadeur (RA) voor te bereiden en af te leggen.

Overige taken

 • Je neemt deel aan teamoverleggen, verzorgt nota’s en advisering, en je draagt bij aan regioberichten, het ad-hoc-piepsysteem, AO’s en kamervragen.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en ervaring met regionaal-economische structuurversterking en bedrijfslevenbeleid.
 • Je spreekt en begrijpt de taal van het bedrijfsleven, met name het mkb, én de overheid.
 • Je hebt een antenne voor en inzicht in (regionale) politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt ervaring met (coördinerende) werkzaamheden op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.
 • Je bent een netwerker, binnen en buiten EZ.
 • Je beschikt over beleidservaring, liefst in de domeinen van EZ.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je beschikt over een bestaand netwerk en contacten op strategisch niveau binnen het noordelijke bedrijfsleven, intermediairs, overheden en kennisinstellingen.
 • Je bent in staat EZ extern te vertegenwoordigen wanneer je de RA dient te vervangen.
 • Je bent adviesvaardig door complexe situaties te kunnen overzien, te doorgronden en door te vertalen naar een visie, advies en (eigenstandig) handelen.
 • Je weet doelen of passende compromissen te bereiken bij tegengestelde belangen.
 • Je bent in staat en bereid samen te werken met collega’s binnen en buiten het regioteam.
 • Je bent in staat en bereid twee dagen per week in Den Haag actief te zijn en drie dagen per week in het noorden van Nederland.
 • Je beschikt over bestuurs- en organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn.
 • Je bent creatief, klantgericht en goed in netwerken.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Andere mogelijkheden

Aanmelden voor

Stagiair business analyse

Rijksoverheid
WO
Banking / Finance, IT / ICT, Marketing / Product Management, Sales
Aanmelden voor

Studentendag Financiën

Rijksoverheid
WO
Accounting, Banking / Finance

Creëer hier jouw stageopdracht!

Rijksoverheid
HBO & WO
Alle richting